Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

Czas trwania - 2 semestry

Koszt - 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów WSPS, 1300 zł za semestr dla pozostałych osób

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Absolwenci będą przygotowani do zajmowania stanowisk administracyjnych, kierowniczych lub menadżerskich w różnych placówkach medycznych i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia itp.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce